โพสต์

พลังแห่งศรัทธา ย่อมจำแยกหมู่ชน

รูปภาพ
ฮานอนวันนี้/   75-60-86-51เลขชุดสามตัวฮานอย  651--657-650-652

ร้อยสายธารรินเอื่อยไหล   ร้อยดวงจิตรวมใจมุ่งหมายมั่น ไม่หวาดหวั่น   เรียบเรียงคำร้องก้องอยู่ในใจ ย่อมไร้สรรพสำเนียงบอกเรื่องราว   ครั้งหนึ่งเคยมีย่อมจดจำมาดหมาย กาลสมัยเคลื่อนไปได้เพียงแค่กาลเวลา สิ่งดีๆควรจำน้อมใส่ในดวงใจ เพื่อเป็นพลังสร้างฝันสู่วันใหม่ 
    ร้อยดวงใจคงมั่นไว้ในสัญญาว่า"เธอคือดวงใจ" 
ต่อหน้าคราใดเมื่อได้เห็นเธอ จึงเป็นสิ่งที่ดีงาม.
         👩    73-72-    💇รอบรู้...มีครูเป็นสติสัมปชัญยะ "  " รู้รอบ..มีปัญญาเป็นสัณฐาน ," มดแดงจะแสดงความเป็นเจ้าของต้นมะม่วง   คนโง่เขลาจะยึดเอาแค่เพียงใกล้ชิดแล้วถือสิทธิ์เข้ายึดครอง   นกการะเวกเสียงดีแต่โง่เขลา  ส่วนเต่าอายุยืนเพราะขี้ขลาด  แต่นักปราชญ์จะสงบและสำรวม  ไม่ถือความคำพูดเหล่าคนพาล  รู้จักประมาณในเหตุการณ์รู้จักประเมินความเป็นจริงตามกาลเหตุใน "ปัจจุบัน  "      " ขยันได้  ได้ขยัน เป็นนิสัย.."       เชื่อมั่นได้  ได้มั่นใจในตนเอง  และควรเกรงใจผู้อื่น  เคารพในสิทธิของผู้อื่น  เพราะความเกรงใจนั้น    "  เป็นสมบัติขอ…

ทัศนคติศึกษา ภพภูมิ 31 นรกสวรรค์ ศีลและพรหมวิหาร 4 ตอน เชื้อแห่งอบายภูมิ

รูปภาพ
ทัศนคติศึกษา ภพภูมิ 31 นรกสวรรค์ ศีลและพรหมวิหาร 4 ตอน เชื้อแห่งอบายภูมิ เรื่องเล่า ประกาศิตเทพอัปสร โดย แกะดำ บัณฑิตทราม เรื่องแต่ง เป็นเรื่องเล่าตำนาน การท่องเที่ยวจรไปตามวัฏสงสาร ของตัวละครต่างๆ ที่แต่งขึ้นเป็นในรูปแบบเรื่องเล่า

              ตอนที่ 1  เชื้อแห่งอบาย
เมื่อก่อนใจเราร้อนเพราะโง่เขลา " เพราะว่าเอาแต่อารมณ์ " ตอนนี้เพิ่มความหมั่นตั้งมั่นในสติที่สมบูรณ์ " สูงหรือว่าไกลใช่ปัญหา " 😃"หากปัญญาสมบูรณ์ดี"😃

รูปภาพ

พระคุณโดยรอบขอบเขตจักรวาล พระคุณนั้นมีค่ามหาศาล พระไตรปิฎกเป็นคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้คณูคณานัปการ ต่อสาธุชนสืบต่อกาลผ่านสมัยไม่จืดจาง

รูปภาพ

คำกล่าวเพียงเรื่องราวสรรพเสียงแม้นหากขาดซึ่งสำเนียงความรู้สึกย่อมไร้ค่า อย่าเลยๆอย่าเทียวหาคำตอบที่ได้ยินแต่เพียงเสียง หากแต่ไร้ซึ่งสำเนียง คำตอบฉันยังคงเดิม และคงมั่นให้สัญญา เธอคือ.. 😉"ดวงใจ.." เสมอมั่น 😉 นิรันดร..😉

รูปภาพ
ปัญญาดีมีทรัพย์มากสมบัติ  ปัญญามากทรัพย์สมบูรณ์ทวีล้น  ปัญญาหมดปัญหามากมาร มาผจญอยากหลุดพ้นทุกข์ยากให้สั่งสมบุญบารมี เพื่อให้มีซึ่ง  # 😃😃"   ปัญญา  😂😂"

เกี่ยวกับ ทัศนคติศึกษา ภพภูมิ 31 นรกสวรรค์ ศีลและพรหมวิหาร 4 ตอน เชื้อแห่งอบายภูมิ เรื่องเล่า ประกาศิตเทพอัปสร โดย แกะดำ บัณฑิตทราม เรื่องแต่ง เป็นเรื่องเล่าตำนาน การท่องเที่ยวจรไปตามวัฏสงสาร ของตัวละครต่างๆ ที่แต่งขึ้นเป็นในรูปแบบเรื่องเล่า

รูปภาพ
เกี่ยวกับทัศนคติศึกษา ภพภูมิ 31 นรกสวรรค์ ศีลและพรหมวิหาร 4 ตอน เชื้อแห่งอบายภูมิ เรื่องเล่า ประกาศิตเทพอัปสร โดย แกะดำ บัณฑิตทราม เรื่องแต่ง เป็นเรื่องเล่าตำนาน การท่องเที่ยวจรไปตามวัฏสงสาร ของตัวละครต่างๆ ที่แต่งขึ้นเป็นในรูปแบบเรื่องเล่า
คำว่า " สาย " มีความหมายอยู่ในคำ ย่อมไร้ค่าเมื่อคิดได้เพราะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นยากเกินคำอธิบาย อย่าลืมตนหลงกายเพลิดเพลินอยู่ อย่าสู่รู้เรื่องภายนอกจนไม่รู้คุณค่ากาลเวลาที่เรามี สุชินเอ๊ย..สุชิน..ข้างหน้ากับข้างหลังไม่ต่างกันหรอกนะ เหตุเพราะว่าเป็นที่มาของกันและกัน   ภพภูมินั้นให้ความหมายชัดไปคืออารมณ์นะ "สุชิน "อย่าถวิลหน้าและหลังเสียจนลืม "ปัจจุบัน "


สำคัญนั้นคือจิตใจให้คงมั่น ยากนั้นคือความคิดที่สับสน ความจนนั้นท่านว่าจนที่ปัญญา อย่าคิดหาแต่ของย้อมหลอกของสมมุติบำเรอกาย จนลืมคำว่า "ดวงจิตและดวงใจ "  สำนวนใดๆไม่เทียมเท่ากับสำนวนที่ลึกซึ้งถึงดวงจิตและดวงใจ นั้นให้ท่องไว้อย่าลืมเลือน เพื่อเตือนตน
      หลงกายหน่ายจิต หลงชีวิตหน่ายความจริง
     ตนเตือนตนของตนได้ ให้ความหมายอย่างลึกซึ้งนะ " สุชิ…

นิทานเป็นเรื่องเล่า ส่วนจะจริงหรือไม่นั้นไม่สำคัญเท่าเราได้อะไรบ้างจากเรื่องราว..ขอเชิญท่านพบและสัมผัสส่วนหนึ่งของเรื่องราว "นวนิยายทัศนคติธรรม"โดย "แกะดำ คัมภีร์ชีวิต"

รูปภาพ
แมงกำปี้ เทิงบินเทิงหนีลี้อยู่เทิงฟ้า ส่วนหมู่ฝูงหมาเทียวแล่นไล่เห่าสิกัดช้าง ก้ำมาทางอึ่งอ่างกะพองโตให้ส่ำงัว ซุมมีผัวกลับมาเป็นแม่นผู้ชาย ส่วนแม่หญิงกะถิ่มสิ่นถิ่มซ่ง บ่เอาฮอดตีนซิ่น บาดความเว้ามีแต่ผู้คักๆ เอิ้นความฮักซาบซึ้งกะแม่นยามเผิ่น อยากร่วมประเวณี แค่เสพสม ในกามา